Yhdistyksen graafiset materiaalit

Olemme toteuttaneet yhdistyksien nettisivuja, juhlavuoden kirjan taittoa ja muita graafisia materiaaleja. Näistä kokemuksista karttuneena päätimme koostaa huomioistamme infopaketin muitakin yhdistyksiä ajatellen, sillä asia ei ole monellekaan yhdistysasioista vastaavalle ja asiaan vihkiytymättömälle itsestään selvä asia.

Mikä on tärkeää yhdistykselle?

Tiedotus! Asioiden hoitamisen jälkeen tämä suuri pieni asia, eli ihmisten tiedottaminen, asioista keskusteleminen ja julkituominen ovat avainasemassa yhdistyksen toiminnassa. Ellei yhdistyksen edustamista asioista kerrota netissä, Facebookissa, tai muissakaan medioissa, jää yhdistyksen sanoma ja aate kuulematta. Tiedottamisen tulee aina edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista, sekä pitää jäsenet ajantasalla ja aktiivisina.

Miten yhdistyksen tiedottamista voi tukea graafisten materiaalien kanssa?

Kuten yrityksillä, pitäisi myös yhdistyksellä olla oma tunnistettava ilmeensä ja värit, joita tulisi käyttää johdonmukaisesti samanlaisina kaikissa materiaaleissa. Se luo kuvan yhtenäisestä yhdistyksestä ja antaa me-henkeä, joka on arvokasta pääomaa yhdistyksessä. Graafisten materiaalien tarkoitus on tukea avointa ja selkeää tiedottamista.

Yhdistyksen graafisten materiaalien peruspaketin tulisi sisältää ainakin nämä asiat:

  • Logo
  • Käyntikortit
  • Lomakepohjat tiedotteita ja kirjeitä varten
  • Nettisivujen ilme
  • Facebook -sivujen ilme

Nämä olisi hyvä olla kunnossa myös pienillä yhdistyksillä; suuremmilla listaan kuuluu vielä ainakin graafinen ohjeistus, jonka avulla useampi henkilö tietää millaisia materiaaleja tiedottamisessa tulee käyttää.

Miten itse tiedottaminen pitäisi tehdä ?

Aloittakaa suunnittelusta ja tehkää yhdistyksen sisällä selkeä ohjeistus tiedottamisesta - oma tiedotuksen toimintakalenteri. Vaikka tiedotuksesta vastaisi vain yksi tai kaksi ihmistä, ohjeistus helpottaa tulevan vuoden suunnittelua, aikatauluissa pysymistä ja yhdistyksen arjen pyöritystä. Ohjeista tulisi käydä ilmi:

  • Mistä tiedotetaan: tarve ja tavoitteet, tapahtumat, kokoukset, uutiset
  • Kenelle tiedotetaan: kohderyhmä, jäsenet, mahdolliset uudet jäsenet, tahot joihin halutaan vaikuttaa
  • Missä tiedotetaan: nettisivut, kirjeet, Facebook
  • Milloin tiedotetaan: päivänmäärät selkeästi kalenteriin
  • Ketä tiedottaa: selkeät vastuualueet ja kalenteri tiedostusten ajankohdista

Muita hyödyllisiä vinkkejä

1. Anna jäsenten keskustella ja osallistua toiminnan järjestämiseen (keskustelufoorumit ja Facebook). Vuorovaikutus on paras tapa saada ihmiset liikkeelle ja motivoitua.

2. Anna selkeät ohjeet tapahtumista; ketkä ovat kohderyhmä, miksi se järjestetään, minne ollaan menossa ja mihin aikaan.

3. Vanhat aktiiviset jäsenet tuovat myös uusia jäseniä, jos tuntevat hyötyvänsä yhdistyksen toiminnasta ja tulleensa kuulluksi.

4. Varmista avoimuus ja läpinäkyvyys yhdistyksessä - ei kuppikuntia ja pienten porukoiden salaseuroja.

Yhdistä hyvä tiedotus ja kunnolliset graafiset materiaalit!

Tilaa jokin logopaketeistamme tai pyydä tarjous oman yhdistyksesi tarpeiden mukaan!

Autamme mielellämme myös esim. Facebook -tiedotuksen aloittamisessa ja sivujen perustamisessa. Voimme perustaa sivut tai antaa ohjeita sen tekemiseen!

 

Kaikki kirjoitukset:
Viivakoodin tekeminen 8.08.13
Miten estää Drupalin roskaposti 28.06.13
Näin tehdään Favicon 2.06.13
The Pile of Rock Tour - konsertin markkinointi 3.04.13
Onnistunut tapahtumamarkkinointi vaatii hyvää suunnittelua 2.04.13
Ilmainen pullovektori 4.01.13
Turvallinen WordPress sivusto 11.12.12
Mustikkamaan kalenteri 2013 6.11.12
Yhdistyksen graafiset materiaalit 27.03.12
Yritysilmeen vaikutus toimintaan 27.03.12